Rabbit Dream Basic

Pellets för Kaniner.
Använd som ett komplement till ett högkvalitativt hö.


Innehåll- 
Grönska från varaktiga ängar (Timotej, Ängssvingel, Ängskavle, Rajgräs, Rödsvingel, Ängsgröe, Hundäxingar, Luddtåtel, Vippgräs, Krypven, Vårbrodd, Kvickrot, Tuvtåtel, Rörflen, Vitklöver, Rödklöver, Maskrosblad, Röllika, Svartkämpar, Kummingräs, Hundkäx, Älggräs, Hornsärv, Backmåra, Majveronika, Häckvicker, Vallört, Ängstistel, Jordreva, Tusensköna, Teveronika, Daggkåpa, Stor Bockrot, Fodervicker, Mandelblomma, Småfingerört, Åkerveronika, Nagelört, Höstfibbla, Rödven, Gullviva, Småklöver), Havrekli, Solrosfröextrakt, Linfröextrakt, Fruktdrav, Morotsdrav, Vetekli, Rapsextrakt.

750g  

128,00 kr
I lager