Kaninstallet

Här bor våra hotellgäster i stora fina boxar med luftig miljö. Boxar och burar är inredda för att kunna stimulera kaninerna på bästa sätt. Här bor även våra omplaceringar när dom suttit klart sin karantänstid och väntar på adoption.
Du som hotellgäst har självklart en box/standardplats helt själv och delar inte den med någon annan gäst.