Guinea Pig Dream Basic

Pellets för Marsvin.
Använd som ett komplement till ett högkvalitativt hö.

Innehåll- Grönska från varaktiga ängar (Timotej, Ängssvingel, Ängskavle, Råggräs, Rödsvingel, Ängsgröe, Hundäxingar, Luddtåtel, Gräsblommor, Vit Ambrosia, Vårbrodd, Kvickrot, Knippgräs, Rörflen, Vitklöver, Rödklöver, Maskrosblad, Rölleka, Svartkämpar, Kummingräs, Hundkäx, Älggräs, Hornsärv, Backmåra, Majveronika, Häckvicker, Vallört, Ängstistel, Jordreva, Tusensköna, Teveronika, Daggkåpa, Stor Bockrot, Fodervicker, Mandelblomma, Småfingerört, Åkerveronika, Nagelört, Maskros, Rödven, Gullviva, Småklöver), Havrekli, Solrosfröextrakt, Blad från Majsplanta, Morotsdrav, Linfröextrakt, Rapsextrakt, Morot, Drav, Lignocellulosa, Paprika, Linfrön, Näringsjäst, Quinoa, Amaranth, Aroniabärdrav, Macarot.

750g 
 

0,00 kr
I lager