GoVET Rescue Feed

Stödfoder för gräsätare som behöver få i sig mer energi och näring.
En blandning av många olika växter samt tillskott och inulin.
Finmald form.

40g 

Innehåll- Grönska från varaktiga ängar (Timotej, Ängssvingel, Ängskavle, Rajgräs, Rödsvingel, Ängsgröe, Hundäxing, Luddtåtel, Vippgräs, Krypven, Vårbrodd, Kvickrot, Tuvtåtel, Rörflen, Vitklöver, Rödklöver, Maskrosblad, Röllekablast, Svartkämpar, Kummin, Hundkäx, Älggräs, Hornsärv, Måra, Majveronika, Häckvicker, Vallört, Åkertistel, Tusensköna, Teveronika, Daggkåpa, Stor Bockrot,Fodervicker, Mandelblomma, Vete-kamgräs, Småfingerört, Åkerveronika, Nagelört, Höstfibbla, Rödven, Gullviva, Spädklöver), Timotej, Havrekli, Vetekli, Havreflingor, Vattenlinsprotein, Morotsdrav, Linextraktionsgröpe, Solrosextraktionsgröpe, Rapsextraktionsgröpe, Mariatistelfrö, Drav, Näringsjäst, Spirulina, Lignocellulosa, Maskrosrot, Maskrosblad, Inulin (0,6%), Brännässelblad, Nyponskal, Svartkämpar, Kamomillblommor.

82,00 kr
I lager